Welkom bij Therapie & Coaching Praktijk Restless-Minds Eindhoven.
     A calm and modest life brings more happiness than the pursuit of                           illusions combined with constant restlessness.
                             
                                               Albert Einstein
                                                    1879-1955  
  
Samen aan de top

      Praktijk      

   Restless-Minds

Bij praktijk Restless-minds blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen.

voor innerlijke rust & controle

 

                                 WELKOM

 

Bij Praktijk Restless-minds maken we gebruik van directieve therapie, wat wil zeggen

dat we verschillende therapievormen kunnen toepassen indien nodig. Om zo op een verantwoorde en verantwoordelijke wijze tot een zo snel mogelijke probleemoplossing te komen.

Misschien loopt u al even met klachten rond, en is nu de tijd gekomen om de problemen echt aan te pakken.  Wat een moedig en verstandig besluit is, want vaak gaan de klachten niet zomaar over. Onder aan deze pagina vindt u een uitleg over onze therapievormen.

 

In onze praktijk hebben we ervaringsdeskundige voor mensen uit conflictgebieden, seksueel misbruik, criminaliteit, verslavingen, her-socialisatie. 

 

Bij Praktijk Restless-minds gaan we na de intake samen doelgericht te werk. Brengen we de klachten in kaart, en gaan we aan de slag om met zo min mogelijk zittingen de einddoelen te bereiken. En op deze manier de controle over de problemen te vergroten, zodat er meer rust, kracht, vrijheid en wijsheid wordt ervaren.

 

Wij van Praktijk Restless-minds hopen dat we door middel van de website u een beetje op weg hebben kunnen helpen.

 

Mocht u vragen hebben neem gerust  contact op met:                                      0031/ 06-82.08.82.43 of

             Email : Restlessminds.ehv@gmail.com   

 
Therapie & Training

Cognitieve Gedragstherapie. Is een therapievorm die samengevoegd is vanuit het cognitieve ( het denken ) therapie en gedragstherapie. Bij gedragstherapie gaan we samen aan het werk om bepaalde gedragspatronen die emotionele problemen blijven veroorzaken te wijzigen. Bij cognitieve therapie gaan we samen aan de slag om je manier van denken beter te kunnen hanteren. Binnen de cognitieve gedragstherapie leggen we soms de nadruk op de manier van denken en interpreteren of op het handelen. De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. Bij Praktijk Mindset werken we samen actief aan een betere mind-set door middel van oefeningen en thuis opdrachten.

Hypnose Therapie. Hypnose is een normale bewustzijnstoestand, waarbij het onbewuste verstand instructies kan krijgen. Mensen die voor de eerste keer een hypnosesessie ondergaan, ervaren niet direct dat het gebeurd is. Vaak omdat er geen referentiekader is. Hypnotherapie is bedoeld om het mentale welzijn van mensen te verbeteren, spanningen te verminderen, angsten weg te nemen en om vervelende gewoontes te veranderen . Sinds 1955 heeft het Britisch Medical Associstion hypnose opgenomen in de lijst van legitieme medische behandelingenb. In 1958 deed ook de American Medical Association dat. 

Regressie Therapie. Is een therapievorm waarbij men ervan uit gaat dat elke psychische, lichamelijkeen emotionele klachten een aanwijsbaar beginpunt moet hebben.

Onverwerkte ervaringen vanuit het verleden kunnen onbewuste last vormen in het nu. Door in een lichte trance de desbetreffende ervaringen te herbeleven in het nu, alleen in een veilige omgeving. Elke menselijke emotie verloopt via een gradientschaal. Door samen de ervaringen uit het verleden te doorlopen verminderd de emotionele lading waardoor onverwerkte ervaringen geen emotionele onbewuste invloed meer hebben op het gedrag.

 

Life/Bewustzijns Coach. Is een andere kijk op coaching en therapie. De bewustzijnsleer gaat verder dan de persoonlijkheid dat vaak een onwerkelijk beeld geeft van wie we denken te zijn. In deze sessie kijken we niet per se naar de persoonlijkheid maar kijken we verder naar wie je echt bent. Alle aangeleerde ( geconditioneerde ) gedragingen, gecrieerd door het super-ego zorgen voor veel onrust, gepieker en zelf afwijzing. Leren vanuit je essentie leidt tot een groter begrip van jezelf en van de wereld om je heen.

Integriteitstraining. Is het coachen van individuen en kleine groepen om het ontwikkelen van vaardigheden in houding en gedrag. Bij persoonlijke begeleiding ligt de nadruk op het ontwikkelen van het integer handelen. Met de toenemende complexiteit en werkdruk stijgt ook de druk op integer handelen. Wel of niet integer heeft een grote invloed op hoe mensen kijken naar u of uw organisatie. In deze tijden waarin sociale media zo een enorm platform is voor alles, kan door verkeerde keuze s er een enorme schade ontstaan. Bij organisaties kan het voor vele schade zorgen als men niet met integere mensen samen werkt bv imagoschade, diefstal, financiële missers en mogelijke onvrede op de werkvloer.   

Foggy Pier
Therapie & Coaching

                                                                                                             

 

 

Hypnose Therapie. Hypnose is een normale bewustzijnstoestand, waarbij het onbewuste verstand instructies kan krijgen. Mensen die voor de eerste keer een hypnose sessie ondergaan, ervaren niet direct dat het gebeurd is. Vaak omdat er geen referentiekader is. Hypnotherapie is bedoeld om het mentale welzijn van mensen te verbeteren, spanningen te verminderen, angsten weg te nemen en om vervelende gewoontes te veranderen . Sinds 1955 heeft het Britisch Medical Associstion hypnose opgenomen in de lijst van legitieme medische behandelingen. In 1958 deed ook de American Medical Association dat. 

 

 

Cognitieve Gedragstherapie. Is een therapievorm die samengevoegd is vanuit het cognitieve ( het denken ) therapie en gedragstherapie. Bij gedragstherapie gaan we samen aan het werk om bepaalde gedragspatronen die emotionele problemen blijven veroorzaken te wijzigen. Bij cognitieve therapie gaan we samen aan de slag om je manier van denken beter te kunnen hanteren. Binnen de cognitieve gedragstherapie leggen we soms de nadruk op de manier van denken en interpreteren of op het handelen. De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. Bij Praktijk Restless-minds werken we samen actief aan een betere mind-set door middel van oefeningen en thuis opdrachten.

Regressie Therapie. Is een therapievorm waarbij men ervan uit gaat dat elke psychische, lichamelijke en emotionele klachten een aanwijsbaar beginpunt moet hebben.

Onverwerkte ervaringen vanuit het verleden kunnen onbewuste last vormen in het nu. Door in een lichte trance de desbetreffende ervaringen te herbeleven in het nu, alleen in een veilige omgeving. Elke menselijke emotie verloopt via een gradientschaal. Door samen de ervaringen uit het verleden te doorlopen verminderd de emotionele lading waardoor onverwerkte ervaringen geen emotionele onbewuste invloed meer hebben op het gedrag.

 

Life/Bewustzijnsleer coach. Is een andere kijk op coaching en therapie. De bewustzijnsleer gaat verder dan de persoonlijkheid dat vaak een onwerkelijk beeld geeft van wie we denken te zijn. In deze sessie kijken we niet per se naar de persoonlijkheid maar kijken we verder naar wie je echt bent. Alle aangeleerde ( geconditioneerde ) gedragingen, gecrieerd door het super-ego zorgen voor veel onrust, gepieker en zelf afwijzing. Leren vanuit je essentie leidt tot een groter begrip van jezelf en van de wereld om je heen.

Integriteitstraining. Is het coachen van individuen en kleine groepen om het ontwikkelen van vaardigheden in houding en gedrag. Bij persoonlijke begeleiding ligt de nadruk op het ontwikkelen van het integer handelen. Met de toenemende complexiteit en werkdruk stijgt ook de druk op integer handelen. Wel of niet integer heeft een grote invloed op hoe mensen kijken naar u of uw organisatie. In deze tijden waarin sociale media zo een enorm platform is voor alles, kan door verkeerde keuze s er een enorme schade ontstaan. Bij organisaties kan het voor vele schade zorgen als men niet met integere mensen samen werkt bv imagoschade, diefstal, financiële missers en mogelijke onvrede op de werkvloer.   

 • Angsten.

 • Boosheid / Agressie.

 • Burn-out.

 • Claustrofobie.

 • CVS.

 • Depressie.

 • Drugsverslaving

 • Eetverslaving

 • Hechtingsproblemen

 • Impulscontrole.

 • Lichamelijke klachten

 • Persoonlijkheidsstoornissen.

 • Pijnklachten

 • Relatie problemen.

 • Slaap problemen.

 • Stemmingsstoornissen.

 • Stoppen met roken.

 • Stress gerelateerde klachten.

 • PTSS.

 • Persoonlijkheidsontwikkeling.

 • Verlatingsangst.

 • Zelfbeeld / Zelfvertrouwen.

Maickel.J.Rorije

Psychosociaal Therapeut

Nederlands.

Engels.

Praktijk Restless-Minds Eindhoven

               voor innerlijke rust

           Tel 0031/06-82.08.82.43

Hypnose-Therapeut

Miko.Hovannes

Nederlands.

Armeens.

Russisch.